Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Využite so mnou konzultácie ON LINE, HOME OFFICE

Daňový bonus pre mladých

Daňový bonus z hypotekárneho úveru sa vypláca po prvý raz v roku 2019. Týka sa nových uzatvorených hypoték od 1.1. 2018.

Daňový bonus predstavuje polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximále však do sumy 400 eur. 

Nárokovať si ho môžete po dobu 5 rokov.

Vekový limit - do 35 rokov / platí i pre spoludlžníka/

Výška príjmu - ide o váš priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok , ktorý nesmie presiahnuť zákonom stanovenú výšku.

Daňový bonus sa uplatňuje podaním daňového priznania po prvýkrát za rok 2018 do 31.3. 2019  na základe POTVRDENIA od banky, v ktorej má schválenú hypotéku a mesačne spláca daný úver.

Vzťahuje sa teda len na hypotéky žiadané v kalendárnom roku 2018. Klienti banky museli s´plňať podmienku veku do 35 rokov a pritom príjem nesmel byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mzdy.

Upozorňujem, že uplatnenie daňového bonusu sa nevykonáva AUTOMATICKY.

Na uplatnenie je nutné, aby ste k ročnému zúčtovaniu dane , respektíve k daňovému priznaniu priložili potvrdenie o zaplatených úrokoch za predchádzajúci kalendárny rok.

Dané potvrdenie vám vystaví banka. Niektoré banky vydávajú potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky, niektoré banky musíte o vydanie potvrdenia požiadať buď elektronicky alebo osobne.