Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Využite so mnou konzultácie ON LINE, HOME OFFICE

Chcete až 90% financovanie ?

AK chcete získať 100 % zdrojov financovaných hypotekárnym úverom na kupovanú nehnuteĺnosť, počítajte s tým, že v zmysle pravidiel a nariadení NBS už to nie je možné.

Ale ešte stále sú možnosti pre niektorých záujemcov o poskytnutie financovania nehnuteľností  až do výšky 90% krytia financovanej nehnuteľnosti , NBS stanovila pre komerčné banky limity. ďalšie financie môže získať klient spotrebiteľským úverom. V súčasnosti len každá x-tá  hypotéeka može byť do výšky 90 %. Zväčša takáto výška hypotéky vychádza len klientom s vyšším vzdelaním a príjmom, dlhším trvaním pracovného pomeru a lepšou lokalitou zakladanej nehnuteľnosti a tiež pokliaľ sú žiadatelia o úver dvaja.
 
POZOR, je treba striktne dodržať maximálny limit výšky úverov, ktorý je stanovený ukazovateľom DTI.
Banky môžu poskytnúť k hypotekárnemu úveru aj druhú zložku úveru , napr. úver  na dofinancovanie , pri zvýšenej úrokovej sadzbe na danú časť úveru .Všetko záleží od príjmov , ktoré sa prepočítavajú podľa stanovených pravidiel NBS s prihliadnutím na rezervu klienta.

Ide aj o situáciu, , že spravidla banky poskytnú v súčasnosti hypotéky do výšky len 80 % LTV a žiadateĺ by mal mať pripravenú vlastnú finančnú rezervu do 100% kupovanej nehnuteľnosti.A tu môže byť problém, ak rezervu z vlastných zdrojov klient spravidla nemá, resp. ju má malú, nedostatok finanč. prostriedkov.
 
Alebo banka žiadateľovi o úver pri splnení určitých podmienok poskytne úver do výšky aj nad 80 % hodnoty zabezpečenia,  ale pri navýšení  základnej úrokovej sadzby až  po vyhodnotení parametrov, bonity klienta.
 
To všetko sa oplatí využiť , nakoľko stále sú v bankách nastavené historicky najnižšie úrokové sadzby.
 
Ďalšou možnosťou dofinancovania do 100 % KC je využitie napr. medziúveru/úveru zo stavebného sporenia,klientovi sa ponúkne konkrétny produkt v kombinácii s hypotekárnym úverom.Samozrejme ide o spôsob dofinancovania s nízkou mesačnou splátkou vzhľadom na úrokovú sadzbu, avšak s vyššími nákladmi preplatenia úveru.
 
Ďalšie kritérium , ktoré ovplyvňuje výšku poskytnutého úveru, je 60% z čistého príjmu, ktorý klient predkladá banke na posúdenie. Je to tzv. rezerva , ktorú baanka počíta pri bonite klienta.

Príďte sa ku mne poradiť a využite moje služby hypotekárneho špecialistu v uznávanej renomovanej spoločnosti Hypocentrum a.s., ktorá má viac ako 14 ročné skúsenosti.
Kontaktujte ma na tel 0902707221, píšte : miroslav.buban@hypocentrum.sk