Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Využite so mnou konzultácie ON LINE, HOME OFFICE

Aké úrokové sadzby, čo na ne vplýva

Neustále dochádza k zmenám úrokových sadzieb v jednotlivých bankách. Menia sa kampane a záujemca o hypotéku má z toho zmätok. Základné úrokové sadzby sú upravované v závislosti na hodnotách LTV, v závislosti od fixácií , bonity klienta a rôznych benefitoch

 Samozrejme, že banky sa pri ponukách úrokových sadzieb predbiehajú a vymýšľajú rôzne kampane.

V súčasnosti banky ponúkajú hypotéky s najnižšími úrokovými sadzbami v histórii. Ide predovšetkým o hypotéky do  80 % financovania podľa LTV. Pri 90% hypotékach, ktoré sú už obmedzené a ojedinelé,  si banky úrokové sadzby môžu navýšiť  o prirážku k aktuálnej úrokovej sadzbe. Vo všeobecnosti sú hypotéky s 80 a nad 80%  financovaním obmedzené na základe opatrení NBS.Poskytujú sa len tým najlepším klientom po posúdení bankou, s dodržaním ukazovateľa pre limit úverov, tzv DTI 8.

Zvýhodnené úrokové sadzby sú poskytované pri developerských projektoch. Napríklad niektorá banka  poskytne klientovi na kúpu nehnuteľnosti u novostavieb developerských projektov zľavu z úrokovej sadzby. V inej banke je pri developerskom projekte zvýhodnená úroková sadzba pri dlhšom zafixovaní úrokovej sadzby, napr. až na 7,10 rokov. 

Banky poskytujú znížené úrokové sadzby , ktoré sú podmienené inými parametrami a podmienkami pri poskytnutí úveru. Napríklad banka poskytne úrokovú sadzbu v rámci svojej kampani  zníženú v súčinnosti s poistením schopnosti splácať úver , v kombinácii s poistením nehnuteľnosti, domácnosti a s  využívaním AKTÍVNEHO ÚČTU v banke, kde klient žiada o hypotéku.

Okrem nízkych úrokových sadzeb banky poskytujú klientom aj rôzne BENEFITY, ktorými sú napríklad finančné bonusy, ktoré klienti obdržia vo forme vrátenia splátky . Alebo ide o preplatenie nákladov za externý znalecký posudok, resp. o poskytnutie 100 % zľavy z poplatku za spracovanie úveru.

Všetky tieto úrokové sadzby v spomínaných bankách sú ovplyvnené rôznymi podmienkami , bonitou klientov, výsledkami preverenia v úverovom registri a inými. 

Preto je laikovi veľmi ťažko sa orientovať v spleti týchto podmienok, zliav a prirážok. 

Vždy je najlepšie a najvýhodnejšie obratiť sa na hypotekárneho špecialistu. A nestojí vás to ani cent.

Šetríte tým aj svoj vzácny čas!

Moje kontakty: mobil: 0902 707 221,

                              e mail: miroslav.buban@hypocentrum.sk         miroslav.buban.mb@gmail.com

Spracoval Ing. BUBAN, rok .2018