Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Využite so mnou konzultácie ON LINE, HOME OFFICE

Aké doklady potrebujete k úveru

 Ak chcete vybavovať hypotéku , úver v banke, platí, že zoznam dokladov sa pre jednotlivé banky rôzní.Niektoré banky požadujú viac dokladov, niektoré menej . 

Štandardne však pre všetky banky platí, že pri žiadosti o hypotéku budú požadovať:

- identifikačný doklad, je to občiansky preukaz u rezidenta, ak sa jedná o nerezidenta, cestovný pás, v prípade občana zo zahraničia, ktorý má povolenie na pobyt v SR, id doklad- povolenie na pobyt., k tomu cestovný pás vydaný v rezidenčnej krajine.

- znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti. Ak je kupovaná nehnuteľnosť odlišná od zakladanej , treba doložiť aj aktuálny výpis z listu vlastníctva.

-kúpna zmluva, ak nie je ešte spracovaná tak zmluva o budúcej kúpe nehnuteľnosti, respektíve iný doklad , ktorý preukazuje účel úveru/ môže to byť napr. zmluva o dielo, zmluva o výstavbe, stavebné povolenie, rozpočet stavby/.

- doklad preukazujúci príjem žiadateľov o úver, ide o potvrdenie o príjme od súčasného zamestnávateľa, prípadne k tomu ďalšie doklady- výpisy z bankového účtu, kde sa poukazuje výplata , spravidla za posledných 6 mesiacov, v krajnom prípade aj za 3 mesiace.

- doklady týkajúce sa preukázania vlastníctva k nehnuteľnosti, list vlastníctva od pôvodného ale aj nového vlastníka, návrh na vklad záložného práva v prospech banky, od ktorej klient žiada úver, návrh na vklad do katastra.

-iné doklady: kôli poisteniu nehnuteľnosti v zmysle zákona- poistnú zmluvu, vinkulačný list k poisteniu, doklad o zaplatení poistného.

- ďalšie doklady, ak sa jedná o konkrétny prípad, sú rôzne podľa toho, či sa jedná o žiadateľa o úver- živnostníka, alebo spoločníka spol. s r.o., či ide o žiadateľa do veku 35 rokov, ktorý chce žiadať o štátny príspevok pre mladých.

Záver: Všetky tieto doklady Vám zabezpečí a pripraví v krátkom čase Váš hypotekárny špecialista , ktorý za vás vybehá všetky inštitúcie, doklady Vám vyhotoví, spracuje, vyplní žiadosť a všetko za Vás odovzdá do banky na spracovanie, ušetrí Vám kopec času .

spracoval: Ing. Miroslav Buban, hypotekárny špecialista