Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Využite so mnou konzultácie ON LINE, HOME OFFICE

Aké akcie poskytujú banky

 

Oslobodenie od poplatku.

Vo väčšine prípadov je to 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru. Niektoré banky však požadujú symbolický poplatok X Eur bez ohľadu na výšku úveru. 

Zľavy z úrokovej sadzby:

 

už od 0,5 

Banky poskytujú zľavy z úrokovej sadzby za: 

- poistenie schopnosti splácať úver. Poistenie je dohodnuté s bankou vopred a je zahrnuté aj v zmluve o úvere. Spravidla banky za poistenie úveru poskytujú klientovi zľavu -0,2 % .

- za aktívne využívanie bežného účtu v banke, v ktorá poskytne klientovi úver. V súvislosti s účtom je to niekde podmienené aj využívaním SPORENIA na podúčte, kde klient sporí a vytvára si tak rezervu , ide o minimálnu splátku sporenia v X Eur. Spravidla sa jedná o poskytnutie zľavy z úrokovej sadzby za pravidelné poukazovanie minimálnej splátky .

-akciové úrokové sadzby fixované . Banky majú stanovené za určité platné obdobie akciové úrokové sadzby. Tieto sadzby sa viažu na určité doby fixácie . Vo väčšine prípadov ide o fixovanú úrokovú sadzby na 3, 4, 5 rokov.

Preplatenie nákladov na Znalecký posudok 

Niekotré banky poskytujú preplatenie nákladov za vyhotovenie ZP u bytov, spravidla do 150 eur a u rodinných domov spravidla do 200-250 eur.

Preplatenie poplatku za zriadenie Záložného práva 

Je  banka , ktorá Vám preplatí aj poplatok za ziadenie Záložného práva pri podaní na kataster. Jedná sa o sumu 66 eur , ktorá sa platí pri podávaní návrhu na vklad za zriadenie záložného práva v prospech banky, ktorá poskytne klientovi úver .

Benefit do výšky 1500 eur pri refinancovaní úveru.

Niektoré banky preplácajú náklady pri refinancovaní úverov z iných bánk. Môže ísť o benefit vo výške jednej splátky hypotéky, 

Ostatné benefity:  časť úveru použiť bez dokladovania účelu alebo na zaplatenie poplatkov. Iným benefitom môže byť výhodná úroková sadzba na sporiacom účte . Ďalším benefitok je oslobodenie poplatku za vedenie bežného účtu. Banka ponúka aj možnosť realizovať mimoriadnu splátku úveru bez poplatku vo výške 20 % zo zostatku istiny.

spracoval Ing. Buban. hypotekárny špecialista.