Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

sekcia: POISTENIE

Prečo byť poistený

Základným zmyslom životného poistenia je chrániť blízkych pre prípad nepredvídanej  udalosti. Popri tom si však  môžete sporiť a zhodnocovať vaše nasporené peniaze.


Ochráňte svojich blízkych pred nepredvídanými udalosťami:
- poistíte a zabezpečíte svoju rodinu v prípade choroby, úrazu, invalidity, hospitalizácie alebo úmrtia,
- prostredníctvom pripoistení môžete zvýšiť svoju poistnú ochranu.

Niektoré pripoistenia sú dokonca rozlíšené podľa toho, či ide o dieťa, ženu alebo muža,aby vás poistenie čo najlepšie ochránilo pred najčastejšími chorobami.

 

Nasporte prostriedky pre vaše deti či blízkych.


- ideálne na vytváranie úvodného kapitálu do života dieťaťa na štúdium, na vlastné bývanie, cestovanie alebo samostatný život. Sami si viete naplánovať, kedy majú byť peniaze vášmu dieťaťu vyplatené. V prípade úmrtia poisťovňa preberie  na seba platenie poistného.
- sami si viete naplánovať výplatu poistného plnenia  v čase, keď to budete najviac potrebovať, čím si zabezpečíte prostriedky na vaše osobné plány v jednotlivých etapách života.Bude vám stačiť povinný dôchodkový systém, bude vám v starobe  stačiť váš dôchodok  vzhľadom na vaše príjmy, ktoré zarábate?

- Sporte si na lepší dôchodok a zabezpečte vašich blízkych v prípade nečakaných udalostí. Nespoliehajte sa na štátom vyplácané dávky.