Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

S ktorými poisťovňami spolupracujem

V sekcii POISTENIE a ZAISTENIE  mám vykonané štátne skúšky , na základe ktorých mám pridelenú od Národnej banky Slovenska licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti .

Ako poisťovací sprostredkovateľ spolupracujem so všetkými významnými poisťovňami: