Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

Opcia v poisťovníctve

Čo znamená pojem opcia? 

      OPCIA  poskytuje unikátnu možnosť navýšenia poistnej sumy bez ďalšieho skúmania zdravotného stavu v prípade zásadných životných zmien.

 

      Určené pre klientov, ktorí vedia, že v budúcnosti sa im môže zmeniť životná situácia a tým aj potreba vyššej poistnej sumy.

 

      S týmto však je spojené aj riziko, že ako klient starne, tak sa u neho mení zdravotný stav, ktorý môže ovplyvniť danú zmenu poistnej zmluvy.

 

      Od toho je tu práve možnosť dohodnutia OPCIE, kedy si klient môže navýšiť poistnú sumu bez ďalšieho skúmania zdravotného stavu a to najneskôr 10 rokov od uzatvorenia poistenia

 

  
 

      Vstupné vek 18 - 40 rokov

 

      Doba trvania opcie max. 10 rokov, max. do veku 45 rokov

 

      Max. 125.000€/ maximálna výška poistného krytia/

 

      Možno dojednať pre viac ľudí na zmluve

 

      Pri dojednaní opcie musí byť vždy vyplnený zdravotný dotazník

 

     Poistné riziká:    SMRŤ, INVALIDITA, KRITICKÉ CHOROBY

 

                                                             

 

Udalosti pre uplatnenie OPCIE:

 

      Uzavretie manželstva alebo registrovaného partnerstva poisteného (sobášny list)

 

      Narodenie dieťaťa poistenému (rodný list)

 

      Uzavretie hypotekárnej alebo inej úverovej zmluvy poisteným k financovaniu nehnuteľnosti k vlastnému užívaniu (LV a úverová zmluva) → max. do výšky úveru

 

      Dosiahnutie veku 25, 30, 35, 40 alebo 45 rokov (opčná suma môže byť využitá do výšky maximálne 8 000 Eur)

 

      Využívanie OPCIE jednorazovo alebo postupne

 

O opčné navýšenie je nutné požiadať písomne

 

 

Spracoval: Ing.BUban, hypotekárny špecialista a poistný maklér