Buban - hypotéky / úvery
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

Ing.Buban-Poskytovanie úverov v r 2019

Poskytovanie hypoték v r. 2019...

NBS postupne zavádza opatrenia, ktoré majú spomaliť zadlžovanie Slovákov. Prvé opatrenia sa prijali od 1.7.2018. Paradoxné však je, že v 1. fáze opatrení banky a klienti pocítili len minimul zmien.

Výraznejšie zmeny pocítia klienti už začiatkom roka 2019 a neskôr od 1.7.2019. Podiel úverov nad 80 % LTV klesne zo súčasných 30 % na 25% . Pre klientov to bude znamenať zakladanie ďalších nehnuteľností alebo budú musieť využívať iné produkty na dofinancovanie zvyšných 20% - budú to spotrebné úvery alebo úvery od stavebných sporiteľní alebo nebankových spoločností.

https://www.vsetkonamobil.sk/?utm_source=dgt&a_aid=5745ae93e03f3&a_bid=479d0d2f

Pre klienta to bude znamenať viacnásobok primeranej splátky hypotéky. Aký je maximálny pomer úverovej angažovanosti k príjmom žiadateľa o úver? Meria sa to ukazovateľom DTI a je stanovený NBS na 8 - násobok čistého ročného príjmu žiadateľa o úver. 

Na DTI výpočet majú banky možnosť výnimky. Aktuálne banka tento ukazovateľ nemusí dodržať v 15 % prípadoch. Avšak tento ukazovateľ výnimiek bude postupne klesať, najprv na 10% a nesôr na 5%. 

Uvedené opatrenia prinesú v otázke financovania bývania komplikácie pre klienta. Preto bude potrebné žiadať o úver vo viacerých banách , práve kôli schváleniu výnimky na maximálnz úver. To znamená, že klienti získajú požadované financovanie kupovanej nehnuteľnosti v jednej zo žiadaných bánk, ale vopred nebude možné povedať v ktorej banke.

Pri výbere a realizácii takýchto zámerov klient bude čím ďalej tým viac potrebovať skúseného hypotekárneho špecialistu s kompletným portfóliom a znalosťami produktov, ktorý mu to dofinancovanie a maximum výšky úveru zanalyzuje, zistí banku a všetko pripraví na ďalšie schválenie úveru už v tej navýhodnejšej banke pre klienta. 

Ing. Miroslav Buban, hypotekárny špecialista od spol. Hypocentrum a.s. s o skúsenosťami viac ako 13 rokov.