Buban - hypotéky / úvery
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

Hypotéka pre podnikateľov

Aké sú základné pravidlá a podmienky pre získanie hypotéky s príjmami pre podnikateľov:

Je to problematické, banka vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok, treba dokladovať niekoľko potvrdení.

Existujú 2 základné kritéria: klient musí vedieť vydokladovať svoj príjem

a musí preukázať dĺžku podnikania.

Dokladovanie: Vo všeobecnosti platí , že banky vypočítavajú príjem z podnikateľskej činnosti :

- percentom z tržieb, banky akceptujú ako príjem klienta určité % z celkových tržieb podnikateľa .Rôzne banky majú svoje pravidlá a tak akceptujú aj rôzne % tržieb. Spravidla je to 10% z tržieb, ale niektoré banky poskytujú aj vyššie percento.

-hospodársky výsledok, podnikateľ dokladuje svoj príjem zo živnosti alebo s.r.o. hospodárskym výsledkom .Banka počíta príjem z vopred stanoveného vzorca , vychádza sa z predloženého daňového priznania podnikateľa zo živnosti , respektíve podnikateľa- majiteľa s.r.o.

Hospodársky výsledok nesmie byť záporný.

U podnikateľov SZČO sa pri výpočte vychádza z Daňového základu .U majiteľov SRO sa vychádza z vykázaného hospodárskeho výsledku vykázaného v účtovných výkazoch účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie  spravidla 12 mesiacov.

Niekotré banky posudzujú hospodárenie  podnikateľov aj za dlhšie obdobie do 24 mesiacov vrátane.Pokiaľ jeden zo spôsobov výpočtu nestačí, jedinou možnosťou je zamestnanie sa klienta na hlavný pracovný pomer.

Zdaňovacie obdobie predstavuje dobu podnikania od januára do decembra. 

Záver: spôsob preverovania príjmov u podnikateľov nie je jednoduchý, platia tu rôzne pravidlá u jednotlivých bánka, každá postupuje podľa svojich interných pravidiel. Parametre pre posudzovanie príjmov sú iné u podnikateľov SZČO a u majiteľov SRO. Preto pri žiadaní o hypotekárny , resp. spotrebný úver treba vyhľadať odborníka- hypotekárneho špecialistu, ktorý pozná tieto parametre a odlišnosti platiace v jednotlivých bankách. Na základe analýzy pre Vás vyberie sprostredkovateľ - hypotekárny špecialista tú najvhodnejšiu banku.

Základom úspechu nie je čo najnižšia úroková sadzba, ale výber tej správnej banky, ktoré uzná a akceptuje príjmy klienta pre získanie hypotéky.

 

spracoval: Ing. BUBAN , hypotekárny špecialista