Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

Hypotéka pre podnikateľov

Aké sú základné pravidlá a podmienky pre získanie hypotéky s príjmami pre podnikateľov:

Je to problematické, banka vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok, treba dokladovať niekoľko potvrdení.

Existujú 2 základné kritéria: klient musí vedieť vydokladovať svoj príjem

a musí preukázať dĺžku podnikania.

Dokladovanie: Vo všeobecnosti platí , že banky vypočítavajú príjem z podnikateľskej činnosti :

- percentom z tržieb, banky akceptujú ako príjem klienta určité % z celkových tržieb podnikateľa .Rôzne banky majú svoje pravidlá a tak akceptujú aj rôzne % tržieb. Spravidla je to 10% z tržieb, ale niektoré banky poskytujú aj vyššie percento, 20-30 %, niektoré aj viac.

Niektoré banky akceptujú vyššie % z tržieb pri komorových pracovníkov- podnikateľov, ako sú advokáti, notíri, lekári, architekti, finanční poradcovia, bez ohľadu na to, či sú to samostatne zárobkovo činné osoby alebo s.r.o.. Ide o zvláštny spôsob výpočtu čistého príjmu podnikateľa, v danom prípade sa obráťte na hypošpecialistu, ktorý Vám celý proces sprocesuje v banke, treba predložiť určitú dokumentáciu v súvislosti s určením výpočtu príjmu pre banku.

-hospodársky výsledok, podnikateľ dokladuje svoj príjem zo živnosti alebo s.r.o. hospodárskym výsledkom .Banka počíta príjem z vopred stanoveného vzorca , vychádza sa z predloženého daňového priznania podnikateľa zo živnosti , respektíve podnikateľa- majiteľa s.r.o.

Hospodársky výsledok nesmie byť záporný.

U podnikateľov SZČO sa pri výpočte vychádza z Daňového základu .U majiteľov SRO sa vychádza z vykázaného hospodárskeho výsledku vykázaného v účtovných výkazoch účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie  spravidla 12 mesiacov.

Niekotré banky posudzujú hospodárenie  podnikateľov aj za dlhšie obdobie - 24 mesiacov vrátane.Pokiaľ jeden zo spôsobov výpočtu nestačí, jedinou možnosťou je zamestnanie sa klienta na hlavný pracovný pomer.

Zdaňovacie obdobie predstavuje dobu podnikania od januára do decembra. 

Záver: spôsob preverovania príjmov u podnikateľov nie je jednoduchý, platia tu rôzne pravidlá u jednotlivých bánka, každá postupuje podľa svojich interných pravidiel. Parametre pre posudzovanie príjmov sú iné u podnikateľov SZČO a u majiteľov SRO. Preto pri žiadaní o hypotekárny , resp. spotrebný úver treba vyhľadať odborníka- hypotekárneho špecialistu, ktorý pozná tieto parametre a odlišnosti platiace v jednotlivých bankách. Na základe analýzy pre Vás vyberie sprostredkovateľ - hypotekárny špecialista tú najvhodnejšiu banku.

Základom úspechu nie je čo najnižšia úroková sadzba, ale výber tej správnej banky, ktoré uzná a akceptuje príjmy klienta pre získanie hypotéky.

 Doba trvania podnikania:

Ide o druhé dôležité kritérium , ktoré banka sleduje pri podnikateľoch . Ide o dĺžku trvania ich podnikateľskej činnosti. Každá banka má vlastné kritérium- má stanovenú minumálnu dobu podnikania. Spravidla ide o 12 mesačné podnikanie v danom zúčtovacom období, niektoré banky vyžadujú aj dvojnásobok.

spracoval: Ing. BUBAN , hypotekárny špecialista