Buban - hypotéky / úvery/poistenie
Pomôžem a vybavím tú najlepšiu hypotéku

Developerská hypotéka na projekty novostavieb

Ako sprostredkovateľ - poradca Vám všetkým , ktorí kupujete svoje bývanie v developerskom projekte, ponúkam poradenstvo a vybavenie hypotéky  v bankách, tzv. FINANCOVANIE KÚPY NEHNUTEĽNOSTI prostredníctvom DEVELOPERSKEJ HYPOTÉKY, resp. HYPOTÉKY NA DEVELOPERSKÝ PROJEKT.

Čo to je , tá developerská hypotéka?  Tak napr. som predajcom bytov v novostavbe projektu MLYNSKÁ BAŠTA v Košiciach, ktorý už od roku 2016 realizuje významný a renomovaný developer , spoločnosť CRESCO GROUP

Ak si napr. u mňa zakúpite 1. 2. alebo 3 izbový byt v tomto projekte, v banke vám zabezpečím a vybavím financovanie jeho kúpy práve developerskou hypotékou na daný projekt.

Nie je to klasická forma hypotéky. Pri tejto hypotéke platia dopredu dohodnuté pravidlá medzi developerom a príslušnou zmluvnou bankou. 

<a href="https://www.refundo.sk/#utm_source=dgt&utm_medium=affiliate&utm_campaign=banner&utm_content=930x180&amp;a_aid=5745ae93e03f3&amp;a_bid=465af737" 

Sprostredkujem Vám financie-  formou úveru , ktoré budete potrebovať na zaplatenie už 1. časti zálohy z kúpnej ceny nehnuteľnosti / v danom prípade 20% pri projekte Mlynská bašta /, a to bez toho, že by ste do banky na to zakladali nehnuteľnosť do záložného práva v prospech banky.Nič také k tejto hypotéke na začiatok čerpania úveru  nepotrebujete. Všetko , čo k tomu budete potrebovať, Vám pripravím a zabezpečím pred schválením úveru vo financujúcej  banke. Všetko  bez poplatkov, zadarmo.

Všeobecná charakteristika pri poskytovaní developerskej hypotéky, výhody a nevýhody:

V súčasnosti sú splátkové kalendáre v nových bytových projektoch často nastavené do viacerých splátok. Napríklad 10 alebo 20 % je potrebné splatiť pri podpise zmluvy o predaji, 40 % po zápise bytu do katastra nehnuteľností , resp. 80 % zvyšnej sumy pred odovzdaním bytu do užívania. Prvotnú zálohu je ale nutné splatiť v momente, kedy byt ešte nie je postavený alebo ak stojí, ešte nie je zapísaný v katastri a nedá sa k nemu zriadiť záložné právo.

Niektoré banky v tomto prípade ponúkajú klientom možnosť prefinancovať časť kúpnej ceny bez toho, aby si museli na tento účel brať pôžičku. Ide o tzv. developerskú hypotéku. Toto sú jej základné podmienky: 

·         Predmetom hypotéky je byt v developerskom projekte, ktorý banka akceptuje, teda nie na každý projekt je možné túto hypotéku získať. 

·         Prvé čerpanie je zabezpečené vlastnou zmenkou,  a pred ďalším čerpaním je potrebné zriadiť záložné práva na byt, hoci aj rozostavaný.

·          
       Výhody developerskej hypotéky

·         Developerovi zaplatíte požadovanú zálohu za byt bez potreby vlastných prostriedkov alebo takmer bez potreby vlastných financií.

·         Na prvú časť kúpnej ceny si nemusíte dojednávať financovanie z inej inštitúcie, resp. iný typ produktu (spotrebný úver, stavebný úver zo stavebného sporenia, pôžičky od rodiny a pod.) Naopak, od začiatku máte jednu zmluvu na úver s jednou bankou.

·         Banky na vybrané developerské projekty štandardne poskytujú zľavy z úrokovej sadzby , zľavy z poplatku za vybavenie úveru (do 100%) a často nepotrebujete ani vypracovanie znaleckého posudku, takže môžete ušetriť až 150 EUR.

·         Banka poskytne developerskú hypotéku len na projekt, ktorý akceptovala, čiže nejakým spôsobom si ho  skontrolovala a verí v jeho úspešné dokončenie.

·     

         Toto je projekt Mlynská bašta , aktívny, na ktorý momentálne je možné využiť developerskú hypotéku: